Läsa på olika sätt

Vi har böcker i olika format för dig som är synskadad, har läs- och skrivsvårigheter eller vill läsa böcker på lätt svenska.

Legimus

Biblioteket samarbetar med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Via deras app Legimus lyssnar du på talböcker strömmande eller offline. MTM ger även ut en taltidning som finns på biblioteket.

För att få tillgång till böckerna i Legimus måste du registrera dig på vårt bibliotek. När du har gjort det kan du via appen eller Legimus webbsida få åtkomst till massor av digitala talböcker.

Äppelhyllan

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där barn kan hitta medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.

Stor stil och lättläst

På biblioteket finns böcker med extra stor stil som är anpassade för dig som har svårt att läsa vanlig text även med glasögon. Varje år ges det ut ett antal romaner och deckare i storstil. Böcker med stor stil får lånas av alla.

För dig som tränar din svenska, har lässvårigheter eller dyslexi (och givetvis för alla andra som är intresserade) finns lättlästa böcker.

Talböcker

Talböcker finns till för människor som är synskadade eller som på annat sätt är förhindrade att läsa vanliga böcker och som istället vill lyssna på böcker. Vanliga ljudböcker (cd-böcker) kan lånas av alla människor medan talböckerna är till för de som inte klarar av att läsa böcker. Vi har ett stort utbud av talböcker här på biblioteket och vi tar gärna emot inköpsförslag.

Daisy-spelare

På Skinnskattebergs bibliotek har vi så kallade Daisy-böcker (den vanligaste formen av talböcker) som kan spelas upp i Daisy-spelare. Det går även att spela upp Daisy-böckerna i vanliga cd-spelare om dessa klarar av MP3-format och har en resume-funktion. Landstingen beviljar gratis Daisy-spelare till gravt synskadade men det går även att köpa cd-spelare i handeln som klarar av att spela upp Daisy-skivor. Kom gärna in och prata med oss i personalen om ni är synskadad eller på något annat sätt förhindrad att läsa vanliga böcker, t.ex. om ni fått en stroke.

Vid frågor om Legimus, talböcker eller Daisy-spelare kontakta:
Anders Pettersson
0222-51 55 13
anders.pettersson@skinnskatteberg.se.