GDPR, Skinnskattebergs bibliotek

Varför behöver biblioteket mina personuppgifter? 

Skinnskattebergs folk- och skolbibliotek ska enligt bibliotekslagen ge biblioteksservice till invånarna i Skinnskatteberg kommun. För att kunna göra detta behöver vi veta vem som lånar bibliotekets medier. Du lämnar dina personuppgifter till oss när du ansöker om att bli låntagare på biblioteket. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person. Behandlingen bestäms av en lag som heter dataskyddsförordningen, som gäller i hela EU. 

Hur länge sparar ni mina uppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter i tre år efter ditt senast gjorda lån. Har du då lämnat åter allt du har lånat raderar vi dig ur databasen. 

Vill du bli raderad från vårt databassystem tidigare än tre år efter sista gjorda lån, tala bara med oss så raderar vi dig ur databasen om alla dina lån är åter. 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Be personalen så får du en utskrift. 

Är min information säker hos er? 

Dina personuppgifter lagras i en databas som bara bibliotekspersonalen har tillgång till. Själva lånen du gör är sekretessbelagda, det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka det du lånat försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt databassystem.