Börja släktforska

Tips för nybörjare i släktforskning
Börja med att prata med äldre släktingar eller andra äldre personer som kan veta något om din släkt.

Fråga efter gamla fotografier. Skriv upp när fotografierna är tagna och vilka personer som är med på dem. Leta fram gamla brev, vykort eller annat som sparats. Kanske finns gamla dagböcker eller almanackor.

När du har fått namn och födelsedatum på de anförvanter du vill starta med, förslagsvis dina föräldrar eller far/morfäräldrar, kan du börja med att forska i arkiven.

Börja med en familj i taget. Välj att följa mannen eller kvinnan bakåt i tiden. Det är viktigt att du kontrollerar alla uppgifter och skriver upp var du har hittat dem.

Dödboken 1955-1990. Cd finns på biblioteket.
innehåller varierande grad av persondata om alla som avlidit i Sverige under andra halvan av 1900-talet.

Sveriges befolkning 1890. Cd
Persondata om de 4,8 miljoner personer som bodde i Sverige i slutet av 1890. Även uppgifter om föräldrar och barn.

Sveriges befolkning 1970. Cd finns på biblioteket.
Persondata om alla 8 miljoner människor som bodde i Sverige 1970. Även uppgifter om vilka fler som bor på adressen eller området.

Sveriges befolkning 1980
Persondata om alla 8,3 miljoner människor som bodde i Sverige 1980. Även uppgifter om vilka fler som bor på adressen eller området.

Arkion
www.arkion.se Persondata från folkräkningar 1870, 1880, 1890 och 1900. Det är bara 1890 som är klar för hela landet. Även uppgifter om föräldrar och barn.

ANNO 1890 – Folkräkningen 1890 på nätet
www.foark.umu.se/ (Forskningsarkivet, Umeå univ.) Västerbottens, Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands samt Värmlands län finns fritt tillgängliga.

Söder i våra hjärtan. Cd
Här kan du söka efter personer i Rotemansarkivet 1878-1926. Det finns också artiklar, kartor och bilder.

Personer födda på 1800-talet och tidigare
Om personen är född tidigare börjar du med att titta i kyrkböckerna. Dessa är mikrofilmade och kallas för A B C beroende på vad den innehåller. Du börjar med födelseboken och går sedan vidare till husförhörslängden.

Födelseboken C: Här kan du få reda på föräldrarnas namn, personens födelseort, födelsedatum, dopdatum och faddrarnas namn.

Husförhörslängden A: Hit går du sedan för att få fram hela familjen. Här kan du få reda på familjemedlemmars ålder/födelsedatum, i vilken församling de är födda och ibland om de har flyttat.

SVAR (Svensk arkivinformation)
Mikrokort. Skinnskatteberg finns här. För forskning och undervisning på distans distribuerar SVAR det arkivmaterial som arkivverket förfogar över och som är överfört till mikrofilm, mikrokort eller digitalt media.

Genline
Bildarkiv bestående av inscannad mikrofilm. Dessa microfilmer är nytillverkade filmer kopierade från Riksarkivets arkivexemplar. Genlines webbplats

DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen
www.dis.se Medlemmar får tillgång till mer information. Ideell förening som vill erbjuda sina medlemmar moderna verktyg och metoder för släktforskning. Föreningen, som grundades 1980, har i dag sex regionföreningar.

Föreningen Släktdata
www.slaktdata.org En ideell förening som bl.a. har som mål att göra så många datorregistrerade kyrkoböcker som möjligt fritt tillgängliga för släktforskare.

När du har forskat ett tag kan du också börja titta på andra arkiv: Skattelängder (t.ex. mantalslängder), domstolsmaterial (t.ex. bouppteckningar), militära rullor, skråhandlingar, emigrantregister, årsberättelser, enskilda arkiv, person-, folkrörelse- m.m.

Riksarkivet och landsarkiven
www.ra.se Riksarkivet inrättades med 1618 års kansliordning formellt som ett självständigt ämbetsorgan inom det kungliga kansliet. Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet samt ger ut Svenskt Diplomatarium.

Krigsarkivet
www.ra.se/kra Arkivmyndighet för alla statliga myndigheter under Försvarsdepartementet.

Landsarkiven
www.ra.se/la.html De äldsta inrättades kring 1900, är för sina respektive distrikt arkivmyndigheter för statliga myndigheter. Landsarkivets uppgifter fullgörs i Stockholms län av Stockholms Stadsarkiv och i Värmlands län av Värmlandsarkiv samt i Malmö kommun av Malmö stadsarkiv på uppdrag av Landsarkivet i Lund.

SVAR (Svensk arkivinformation)
https://sok.riksarkivet.se/ Svensk arkivinformation, SVAR – din länk till historien. Svensk Arkivinformation (SVAR) är en byrå/enhet i Riksarkivet. Du söker i den Nationella Arkivdatabasen (NAD) och får överblick över det arkivbestånd som förvaras och på vilka olika sätt som materialet är tillgängligt. För forskning och undervisning på distans distribuerar SVAR det arkivmaterial som arkivverket förfogar över och som är överfört till mikrofilm, mikrokort eller digitalt media.

Svensk Lokalhistorisk Databas
www.lokalhistoria.nu Ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen samt göra dessa tillgängliga via Internet.

Rötter
www.genealogi.se Nättidning utgiven av Svenska släktforskarförbundet.