Meröppet

Vad är Meröppet?

Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare även när personalen inte är på plats.

Biblioteket är meröppet mellan 08:00-21:00 alla dagar. Då har du som anslutits till Meröppet tillgång till biblioteket genom att använda ditt lånekort och din PIN-kod vid huvudentrén.

Vad kan jag göra när det är meröppet?

  • Du kan låna, återlämna och låna om böcker i vår automat. Du kan hämta reserverade böcker utifrån det bokningsnummer du fick i ditt reservationsmeddelande.
  • Du kan använda bibliotekets datorer och skriva ut dokument.
  • Du kan använda bibliotekets trådlösa nätverk SKBG-free.
  • Du kan studera, låna dator, läsa tidningar och tidskrifter och umgås.

Hur får jag tillgång till Meröppet?

Du måste vara minst 18 år för att få tillgång till Meröppet. Du måste också skriva på en ansökan och underteckna en förbindelse om att du följer Skinnskattebergs biblioteks meröppetregler. Ansökan lämnas till biblioteket.

Informationsfolder Meröppet
Ansökningsblankett Meröppet