Databaser

En hel del material på Internet är inte gratis och inte fritt att söka ur. Därför har biblioteket abonnemang på ett antal databaser som du gratis kan söka i på biblioteket.

Arkiv Digital
Finns tillgänglig på släktforskardatorn på biblioteket. Svenska kyrkböcker på Internet.

Sveriges befolkning 1970
Persondata om alla som bodde i Sverige 1970. Används framför allt av våra släktforskare och är åtkomlig via släktforskardatorn på biblioteket.

Sveriges dödbok 1947-2003
Persondata om nästan alla som avlidit i Sverige under denna tid, ca 4,7 miljoner människor. Används framför allt av våra släktforskare och är åtkomlig via släktforskardatorn på biblioteket.