Service för pensionärer

Som pensionär boende i Skinnskattebergs kommun kan du ta hjälp av tjänsterna Alltjänst och Fixar-Malte.

Alltjänst
När du behöver hjälp med krävande uppgifter hemma.
Läs mer

Fixar-Malte
När du behöver hjälp med enklare praktiska uppgifter hemma.
Läs mer