Anhörigstöd

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som är 65 år eller äldre, som vårdar eller stödjer en närstående, som är långvarigt sjuk eller som har funktionshinder. Ofta är det en anhörig som hjälper någon inom familjen eller släkten. Det kan också vara en person inom vänkretsen som träder in i anhörigas ställe och antar ” funktionen” som anhörig. Oavsett vilken relation man har till personen, eller vilken slags hjälp som kan ges, kallas dessa hjälpinsatser för anhörig eller närståendestöd.  Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som genom individanpassade lösningar kan underlätta livssituationen för dig som anhörig.

Vad är anhörigstöd?

Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja och underlätta för den som vårdar eller hjälper en släkting, närstående eller bekant. Detta medför till en ökad livskvalitet både för den som är anhörig och den som får hjälpen. Då ingen situation är den andra lik är det viktigt att hjälpen man får är individuellt anpassad och därför kan även olika stödformer kombineras.

Genom anhörigstöd

  • kan du få hembesök
  • kan du få enskilda samtal
  • kan vi berätta om det stöd och hjälp som finns.
  • kan vi lyssna och kan ge råd, utifrån din situation.
  • kan vi vägleda till olika kontakter.
  • kan vi ge avlösning i hemmet, så den som vårdar kan under en begränsad tid få möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter.

Vi som jobbar med råd och stöd till anhöriga har tystnadsplikt. Vi har ingen dokumentationsskyldighet, du kommer därför inte att registreras i något register. Det kostar inget att kontakta Anhörigstödjare.

Ni är välkomna att kontakta:
Pia Laurell- Finsktalande-Anhörigstödjare/ Omaistukija
Telnr: 0222- 51 57 70. Vardagar kl 08.00-16.00
Epost: pia.laurell@skinnskatteberg.se

Länkar:
www.anhörigasriksförbund.se
www.demenscentrum.se