Alltjänst

Du som är pensionär har rätt att beställa och nyttja tjänster av oss vid Alltjänst. Vi utför tjänster på den adress du är skriven.

Förutsättningar

  • Alltjänst utför jobb endast inom kommunens gränser.
  • Möjligheten att ta emot antalet order är i mån av antalet deltagare i verksamheten.
  • Vid hög orderingång kan förseningar förekomma.
  • Vid för hög belastning prioriteras gräsklippning och snöskottning.

Vi har nya priser från och med januari 2023 enligt följande:

Gräsklippning 230kr/gång

Snöskottning 203kr/gång

Transporter 230kr/gång

Häckklippning 72/kr metern

Timpris 163kr/timme

Övriga arbeten, timpriser och enhetspris
Kostnad är 163 kr/timme och arbetare, för övriga arbeten. Minsta debitering är 1 timme per tillfälle. Samma pris gäller för arbete utan maskin som med maskin (röjsåg, motorsåg, grästrimmer). I mån av specifik kompetens bland personalen så kan enskilda uppdrag tillfälligt tas emot.

Enhetspris kan bli aktuellt vid större jobb och bestäms enligt överenskommelse innan jobbet utförs. Betalning faktureras enligt gällande prislista.

Beställning Alltjänst
Vi har även ett nytt telefonnummer för pensionärsservicen: 0222-51 55 87, telefontiden är tisdag, onsdag och torsdag 08:00-09:00.

Lämna ej meddelande på telefonsvararen då de ej avlyssnas.