Alltjänst

Du som är pensionär har rätt att beställa och nyttja tjänster av oss vid Alltjänst. Vi utför tjänster på den adress du är skriven.

Förutsättningar

  • Alltjänst utför jobb endast inom kommunens gränser.
  • Möjligheten att ta emot antalet order är i mån av antalet deltagare i verksamheten.
  • Vid hög orderingång kan förseningar förekomma.
  • Vid för hög belastning prioriteras gräsklippning och snöskottning.

Vi har nya priser från och med januari 2022 enligt följande:

Gräsklippning 195kr/gång

Snöskottning 175kr/gång

Transporter 195kr/gång

Häckklippning 60/kr metern

Timpris 163kr/timme

Övriga arbeten, timpriser och enhetspris
Kostnad är 163 kr/timme och arbetare, för övriga arbeten. Minsta debitering är 1 timme per tillfälle. Samma pris gäller för arbete utan maskin som med maskin (röjsåg, motorsåg, grästrimmer). I mån av specifik kompetens bland personalen så kan enskilda uppdrag tillfälligt tas emot.

Enhetspris kan bli aktuellt vid större jobb och bestäms enligt överenskommelse innan jobbet utförs. Betalning faktureras enligt gällande prislista.

Beställning Alltjänst
Du beställer önskat arbete via telefon:
Sara: 0222-51 57 56
Camilla: 0222-51 56 55

Nya telefontider – Alltjänst
Alltjänst, Skinnskatteberg kommun kommer från och med den 7 juni 2022 ha ändrade telefontider för bokning av pensionärsservice.

Måndag – Fredag: 08:00-10:00 samt 13:00-14:00
Lämna ej meddelande på telefonsvararen då de ej avlyssnas.