Insatskatalogen

Insatskatalogen är ett sökinstrument som du kan använda för att hitta arbets­marknads- och utbildnings­insatser. Verktyget hjälper dig få fram vilka olika insatser som kommunen, arbetsförmedlingen och region Västmanland kan erbjuda personer som behöver stöttning för att kunna försörja sig själva.

I katalogen finns olika insatser och verksamheter som drivs av såväl kommuner, landsting eller regioner, arbetsförmedlingen och även vissa privata aktörer. Det gemen­samma syftet med alla insatser är att de ska leda till att deltagarna kommer i arbete eller börjar studera, alternativt närmar sig det målet.

Sök och få ett individuellt resultat

Insatskatalogen omsorg

Du söker i insatskatalogen utifrån hur din situation ser ut och anger:

  • vad som är din nuvarande försörjning och
  • hur gammal du är

Katalogen ger en första orientering
Verktyget Insatskatalogen kan inte fullt ut berätta vem som kan få ta del av en särskild insats och inte heller berätta vilken insats som är “bäst” för just dig. Verktyget ger dig en första orientering om vilka insatser som finns. När du gjort din sökning bör du därefter rådfråga din handläggare för att få mer information om eventuell medverkan. Verktyget gör heller inte anspråk på att vara heltäckande utan nya insater läggs till vartefter.