Borgerlig begravning

En begravningsceremoni kan utföras på olika sätt; till exempel som en ceremoni inom Svenska kyrkan, ett annat trossamfund eller som en borgerlig (icke religiös) ceremoni: ”civil” begravning.

När det gäller borgerlig begravning finns inga bestämmelser om dess utformning eller vem som får förrätta den. Kommunerna har ingen skyldighet att utse en borgerlig begravningsförrättare. Skinnskattebergs kommun har dock utsett Per Georgsson till borgerlig begravningsförrättare. Upplysningar kring olika begravningsformer ges i regel av begravningsbyråerna.