Protokoll och dagordningar

Alla beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens olika utskott eller nämnder redovisas i protokoll. I protokollet redogörs ärendet, de förslag och yrkanden som förekommit och vilka beslut som fattats.


I protokollen står också vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och därmed tillgängligt för alla.