Fakturor

Fakturor som skickas till kommunen ska vara e-fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Kommunen hanterar alla sina fakturor elektroniskt. Sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer aldrig får förekomma på e-fakturor. Fakturor som innehåller sekretess, till exempel vårdfakturor ska sändas som pappersfaktura.

VAN-operatör : InExchange

Organisationsnummer: 212000–2023

VAT-nummer: SE212000202301

GLN Nummer: 7362120002023

Fakturaadress för alla fakturor till kommunen:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Fakturans innehåll

Den från Skinnskatteberg kommun som gör en beställning är skyldig att lämna uppgifter till er om fakturaadress och sin referenskod (Måste anges med 6 siffror) och referensnamn vid inköp eller avrop.

Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

För att automattolkningen ska fungera bra ska följande fält finnas på fakturan:

  • OCR- eller fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Totalt bruttobelopp
  • Totalt momsbelopp
  • Referenskod & referensnamn (Referenskoder finner ni via denna länk)
  • Plus- eller bankgironummer
  • Förfallodatum/betalningsvillkor

För att fakturor ska bli betalda i tid måste korrekt information anges. Vi kommer inte att acceptera dröjsmålsräntor på fakturor på grund av att ovanstående uppgifter saknas.

Skinnskattebergs kommun tillämpar 30 dagars betalningsvillkor från fakturans ankomstdatum (Räntelag 1975:635), om inte annat avtalats. Kommunen godtar inte expeditions- och faktureringsavgifter.

Kontakta oss

faktura@skinnskatteberg.se

0222-51 55 00