Kommunalråd

I Skinnskatteberg är kommunalrådet den enda heltidsarvoderade politikern och hon har sin arbetsplats i kommunhuset.

Lena Lovén Rolén (S)
Lena Lovén Rolén är kommunstyrelsens ordförande. Hon har det övergripande politiska ansvaret för kommunens angelägenheter och svarar även för samverkan med andra kommuner samt med regionala och statliga organ.

Telefon: 0222-51 57 01
Mobiltelefon: 070-728 72 38
e-post: lena.loven-rolen@skinnskatteberg.se