Kommunalråd

I Skinnskatteberg är kommunalrådet den enda heltidsarvoderade politikern och hon har sin arbetsplats i kommunhuset.

Ewa Olsson Bergstedt (SD)
Ewa Olsson Bergstedt är kommunstyrelsens tillförordnade ordförande. Hon har det övergripande politiska ansvaret för kommunens angelägenheter och svarar även för samverkan med andra kommuner samt med regionala och statliga organ.

Telefon: 0222-51 58 26
Mobiltelefon: 076-4959010
e-post: ewa.olsson-bergstedt@skinnskatteberg.se