Tjänstemannaorganisation

Skinnskattebergs kommun är organiserad i sektorer och avdelningar under ledning av kommunchef. Ledningsgruppen består av sektor- och avdelningschefer.