Kommunfullmäktige

Protokollen publiceras strax efter att de blivit justerade (underskrivna), vanligtvis ungefär en vecka efter sammanträdet.
Kallelser och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet.

Vill du ta del av äldre protokoll eller annan handling, kontakta kommunsekreterare på telefon 0222-51 56 40 eller 0222- 51 55 19.