Socialnämnd

Socialnämnden består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Elisabeth Åberg (L), Ordförande
Vanja Leneklint (L), vice ordförande
Roger Ingvarsson (S)
Therese Emtin (SD)
– Vakant –

Ersättare
Anette Sjöblad (SD)
Hans Neld (V)

Socialnämnden är beslutande organ för ärenden som berör socialtjänst, öppna verksamheter, äldre- och funktionshinderomsorg, integration samt arbetsmarknadsåtgärder. Nämnden har myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service (LSS).