Blanketter

Här har vi samlat alla blanketter du kan ladda ner  inom Kommunen. Vi håller på att se över  och rensar bland blanketter och ber om överseende om det ser rörigt ut.

Om du stöter på problem med att kunna se pdf-blanketten integrerat i din webbläsare kan du lösa detta genom att ladda ned blanketten till din dator och öppna den lokalt, i stället för via webbläsaren.

Kommun och Demokrati

Barn och Utbildning

Bygglov

Bygga Bo och Miljö

Livsmedel - Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning V2022 (pdf, 228,87 KB)
Livsmedel - Verksamhetsbeskrivning för livsmedelsanläggning V2022 (pdf, 172,05 KB)
Livsmedel - Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning V2020 (pdf, 143,91 KB)
Livsmedel - Anmälan beslut catering V2020 (pdf, 948,50 KB)
Serveringstillstånd - Ansökan Tillstånd servering alkoholdrycker V2020 (pdf, 953,07 KB)
Serveringstillstånd - Ansökan Beslut tillfälligt serveringstillstånd V2020 (pdf, 913,75 KB)
Serveringstillstånd - Anmälan Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd V2020 (pdf, 880,73 KB)
Serveringstillstånd - Anmälan Ändring serveringsansvariga personer V2020 (pdf, 889,48 KB)
Serveringstillstånd - Anmälan Provsmakning servering allmänhet V2020 (pdf, 880,79 KB)
Serveringstillstånd - Ansökan Stadigvarande tillfälligt serveringstillstånd, bilaga V2020 (pdf, 991,25 KB)
Serveringstillstånd - Ansökan Gemensamt serveringsutrymme V2020 (pdf, 890,21 KB)
Serveringstillstånd - Ansökan Provsmakning partihandlare tillverkare V2020 (pdf, 888,98 KB)
Serveringstillstånd - Anmälan Provsmakning tillverkare stadigvarande tillstånd V2020 (pdf, 862,84 KB)
Serveringstillstånd - Anmälan Ändring nuvarande serveringstillstånd V2020 (pdf, 961,88 KB)
Serveringstillstånd - Anmälan Rätt att krydda spritdryck servering snaps V2020 (pdf, 857,89 KB)
Serveringstillstånd - Anmälan Upphörande serveringstillstånd V2020 (pdf, 871,61 KB)
Serveringstillstånd - Anvisningar Till anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden V2022 (pdf, 22,59 KB)
Anmälan Fettavskiljare V2021 (pdf, 82,89 KB)
Hygienisk verksamhet - Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling V2021 (pdf, 91,95 KB)
Anmälan/Ansökan om installation av värmepump (pdf, 361,65 KB)
Anmälan Miljöfarlig verksamhet (doc, 159,50 KB)
Anmälan om avhjälpandeåtgärd 28§ förordning (1998899) (pdf, 228,59 KB)
Anmälan Avställning av oljecistern (pdf, 34,97 KB)
Ansökan om enskilt avlopp (pdf, 280,96 KB)
Ansökan om Befrielse från sophämtning (pdf, 217,04 KB)
Klagomål på störning (doc, 108,00 KB)
Överlåtelse av VA abonnemang (docx, 52,92 KB)
PCB Anmälan om sanering av fogmassor (doc, 109,00 KB)
PCB Åtgärdsplan för sanering (doc, 92,00 KB)
PCB Inventeringsprotokoll fogmassor blankett A (doc, 431,00 KB)
PCB Sammanställning av inventering blankett B (doc, 128,50 KB)
PCB Saneringsdokumentation fogmassor blankett C (doc, 280,50 KB)
PCB Sammanställning av sanering blankett D (doc, 111,00 KB)
Anvisningar till Anmälan om ändrade ägar- eller styrelseförhållanden (pdf, 28,88 KB)
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall uppehåll i slamtömning (pdf, 442,72 KB)
Eldstad - Anmälan Eldstad feb 2022 (pdf, 68,97 KB)
Anmälan om installation av oljecistern (pdf, 286,58 KB)
Tobak - Ansökan Försäljningstillstånd tobak V2022 (pdf, 98,90 KB)
Tobak - Bilaga till ansökan Tillstånd av försäljning tobak V2022 (pdf, 47,97 KB)
Tobak anvisningar till ansökan Tillstånd för tobaksförsäljning V2022 (pdf, 100,87 KB)
Tobak anvisningar till anmälan Ändrade ägar- eller styrelseförhållanden V2022 (pdf, 28,88 KB)
Tobak anmälan om Försäljning av tobaksfria Nikotinprodukter (pdf, 34,46 KB)
Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (pdf, 148,19 KB)
Anmälan om uppläggning av avfall, återvinning av avfall för anläggningsändamål (pdf, 297,29 KB)

Teknik och Service

Socialnämnden