Krisorganisationen i kommunen

Ledningsbil
Krisberedskap

Skinnskattebergs kommun har ett ansvar för hela kommunen vid en kris, likaså att ha en god beredskap för allvarliga händelser. Det är lagen om extraordinära händelser som styr kommunens ansvar vid sådana händelser.

I vår kommun har vi utarbetade krisplaner och riktlinjer för att kunna hantera och agera under skarpa och akuta händelser.

Det är krisledningsnämnden som är högst ansvarig i kommunens krisorganisation vid en extraordinär händelse. Även vid mindre allvarliga händelser har kommunen ett ansvar som oftast kan hanteras av de ordinarie verksamheterna.

Extraordinär händelse

“Extraordinär händelse” är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.

En extraordinär händelse kan t ex vara extremt väder eller en större olycka. Om det är en extraordinär händelse beror på hur många människor som drabbas och vilka funktioner i samhället som störs.

Organisation

Skinnskattebergs krisorganisation består av en krisledningsnämnd som är ett politiskt beslutande organ, en krisledningsgrupp med ansvariga inom kommunen, tjänsteman i beredskap (TiB), som är kommunens larmväg in i organisationen, samt att det finns en krisstödsgrupp (POSOM). Övriga verksamheter som initialt inte ingår i krisorganisationen kan kallas in beroende på vad som hänt eller förväntas hända. För regional samverkan inom Västmanland finns U-Sam som samord­nas via Länsstyrelsen. Kommunen har även avtal med Frivilliga resursgruppen (FRG) som kan förstärka kommunen vid behov.