Beredskap

BEREDSKAPS- & KRISARBETE I SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

Inom Skinnskattebergs kommun arbetar vi aktivt med beredskaps- och krisarbete. Vi gör det före, under och efter en extraordinär händelse eller samhällsstörning, men stort fokus ligger på före i ett förebyggande syfte.

På denna sida finner du viktig information om beredskap, t ex hur du själv kan förbereda dig för en samhällsstörning, viktiga informations- och larmnummer, länkar till hemsidor, information om grundvattennivåer, vad du har för eget ansvar om du har egen brunn, varningsmeddelanden m.m.

Har du frågor, funderingar eller kanske till och med idéer kring kris- och beredskapsarbete är du varmt välkommen att kontakta beredskapssamordnaren.