Frågor och svar om låga grundvattennivåer

7513969-IY1Vn


Varför berörs hushållen med egen brunn mer än det kommunala vattnet?

Det kommunala dricksvattnet i Skinnskattebergs kommun påverkas av de låga grundvattennivåerna men troligtvis inte så pass mycket att det ska bli vattenbrist. Kommunen använder sig av just grundvatten i VA-systemet och har djupt borrade täkter där man hämtar upp vattnet ifrån. Vi ser framför allt att det är hushåll med egna brunnar där man har för grunt borrad eller grävd brunn som kan komma att få sjunkande vattennivåer eller i värsta fall bli helt utan vatten.

Vad är grundvatten?

Grundvatten består av regn och snö. Det mesta av grundvattnet bildas under den kalla årstiden. Då är avdunstningen liten och större delen av nederbörden kan bilda grundvatten. Under sommaren då det är varmare ute brukar större delen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.

Hur mycket regn behövs för att nivån ska bli normal igen?

Det är i dagsläget svårt att svara på men det behövs mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet har fyllts på.

Vad gör jag om min brunn sinar?

Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att det håller rätt kvalitet. Är det generellt låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet om man har egen brunn och tänka över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Hur kan jag med egen brunn förbereda mig för en eventuell vattenbrist?

Förbered dig genom att ha vattendunkar hemma för att kunna hämta vatten på annan plats. Blir det akut vattenbrist i kommunen kommer tappställen att utpekas, information läggs då ut på hemsidan samt på kommunens Facebooksida och P4 radio Västmanland.

Hur kan jag som är ansluten till kommunalt vatten förbereda mig för vattenbrist?

Förbered dig genom att ha vattendunkar hemma för att kunna hämta vatten av kommunen på angiven plats. Blir det en akut vattenbrist i kommunen kommer tappställen att upprättas, information läggs då ut på hemsidan samt på kommunens Facebooksida.

Klicka här för att få tips om att spara vatten.