Kommunalt krisstöd

Stödgrupp vid kris – Kommunens krisstödsgrupp

Vid en allvarlig händelse, en så kallad extraordinär händelse, kan kommunens Stödgrupp vid kris sammankallas och hjälpa till med krisstöd för drabbade och anhöriga.

Gruppen är en kommunbaserad organisation som består av representanter från bland annat vård och omsorg, skola och förskola, polisen och Svenska kyrkan. Syftet med Stödgruppen är att ge hjälp och lindra de psykiska påfrestningarna. Stödgruppen kan endast sammankallas av räddningstjänst, polis eller av kommunens krisledning.

Vid frågor kring Stödgruppen kan du kontakta