Kommunalt krisstöd

Buss

POSOM – Kommunens krisstödsgrupp

Vid en allvarlig händelse, en så kallad extraordinär händelse, kan kommunens POSOM-grupp sammankallas och hjälpa till med krisstöd för drabbade och anhöriga.

Namnet POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Gruppen är en kommunbaserad organisation som består av representanter från bland annat vård och omsorg, skola och förskola, polisen och Svenska kyrkan. Syftet med POSOM är att ge hjälp och lindra de psykiska påfrestningarna. POSOM kan endast sammankallas av räddningstjänst, polis eller av kommunens krisledning.

Vid frågor kring POSOM kan du kontakta