Information vatten

runningrtapwater

Grundvattennivåer i kommunen

Det är just nu något lägre grundvattennivåer i våra vattenmagasin i Skinnskattebergs kommun. Vi uppmanar därför alla personer med privata brunnar i kommunen att tänka till angående sin vattensituation. Du som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån på vattentäkten och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Det är ovanligt låga grundvattennivåer på många platser i Sverige idag. SGU (Sveriges geologiska undersökning) bevakar och mäter nivåerna på grundvatten regelbundet. I normala fall fylls förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, för att användas under den varmare säsongen. Inför årets sommar har utgångsläget försämrats i och med liten nederbörd i vintras. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar.  Användare anslutna till det kommunala nätet påverkas inte utan det är främst de som har egna brunnar som kan komma att drabbas. Det är ändå viktigt för samtliga att hushålla med vattentillgången, om inte annat för miljöns skull.

Är din brunn torr eller brunnens tillrinning för liten, kan det bero på naturligt låga grundvattennivåer. I områden där det råder brist på vatten är det viktigt att de boende gemensamt sparar på vattnet för att få det att räcka till de allra nödvändigaste användningsområdena, t ex genom att inte vattna sin gräsmatta.

Eget ansvar när hushållet har egen brunn

Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. I vissa fall kan din brunn sina och då är det bra om du har en beredskap för detta.

Förbered dig genom att ha vattendunkar om 25 liter hemma för att kunna hämta vatten från annan plats. Kommunen har i dessa fall ingen roll eller ansvar att dessa hushåll får vatten utan det är på hushållets egna ansvar. Givetvis är man välkommen att kontakta VA på kommunen för att få tips och råd för att lösa situationen.

Kommunens ansvar om det blir vattenbrist i det egna VA-systemet

Blir det en akut vattenbrist i kommunens egen VA-system har vi som myndighet ansvar att tillse att vi kan leverera nödvatten. Om detta skulle behövas kommer tappställen att upprättas, dessa platser kommer att informeras om på kommunens hemsida, via kommunens Facebook sida samt radio P4 Västmanland.

Tips för att minska sin vattenförbrukning
  • Innan du använder vattnet, tänk lite extra på om det är nödvändigt just nu. Låt inte kranen rinna i onödan. För varje minut som kranen rinner går det åt 6 liter vatten.
  • När du köper vattenkrävande utrustning är det lämpligt att välja vattensnåla alternativ. Byt till snålspolande dusch, toalett och vattenkranar.
  • Fyll inte din pool med dricksvatten.
  • Använd inte vattenslang eller vattenspridare för att vattna din trädgård. Samla upp och använd regnvatten till bevattning istället.
  • Tvätta inte bilen med vattenslang eller högtryckstvätt. Vi hänvisar istället till auktoriserade tvätthallar och självservicehallar som återanvänder tvättvattnet och är mer miljövänliga.
  • Vänta med att köra disk- och tvättmaskinen tills de är helt fyllda. Det går åt 15 liter vatten för en diskning och 50 liter vatten för en tvätt.
  • Diska inte under rinnande vatten. Använd diskhon eller en balja. Diskvattnet som blir över kan du använda till att skölja ur kladdiga förpackningar med.
  • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
Laga droppande kranar och rinnande toaletter
  • På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.
  • En droppande vattenkran kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år. Det motsvarar mer än 130 fyllda badkar. På ett dygn blir det cirka 55 liter.
Önskas kontakt med ansvariga för vattenfrågor i kommunen?

Vill du få mer information angående vattensituationen eller andra vattenfrågor i kommunen är du välkommen att kontakta vår VA-chef på  telefon 0222-45136.