Tekniska utskott

Tekniska utskottet består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Jonny Emtin (SD), ordförande
Elisabeth Åberg (L), vice ordförande
Ulf Kjellin (C)
Pentti Lahtinen (S)
Arne Hjorth (S)

Ersättare
Anette Sjöblad (SD)
Christine Andersen (S)

Tekniska utskottet är beredande organ till kommunstyrelsen i ärenden som rör kommunens tekniska försörjning: mark, fastigheter, lokalvård. centralkök, fysisk planering m.m.