Tekniska utskott

Tekniska utskottet består av tre ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Pentti Lahtinen (S), Ordförande
Lars-Göran Ignberg Fammé (S), 1:e vice ordförande
Bo Öberg (M)

Ersättare
Helena Nykänen (S)
Elisabeth Åberg (L)

Tekniska utskottet är beredande organ till kommunstyrelsen i ärenden som rör kommunens tekniska försörjning: mark, fastigheter, lokalvård. centralkök, fysisk planering m.m.