Barn och utbildningsutskott

Barn- och utbildningsutskottet består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Elisabeth Åberg (L), Tillförordnad ordförande
Tobias Jarstorp (L), Tillförordnad 1:e vice ordförande
Sonja Råberg (C)
Per-Olof Östlund (S)
Mikael Nilsson (S)


Ersättare
Kent Lignell (SD)
Fredrik Wigerskog (S)

Barn- och utbildningsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen för ärenden som berör skolväsendet och förskolan.