Barn och utbildningsutskott

Barn- och utbildningsutskottet består av tre ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Sabine Thungren (S), Ordförande
Rolf Sass (S), 1:e vice ordförande
Tobias Jarstorp (L)

Ersättare
Marie Tollefsen Markström (M)
Helena Cederberg (V)

Barn- och utbildningsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen för ärenden som berör skolväsendet och förskolan.