Kris jour räddning

Viktiga telefonnummer

Ambulans, brandkår, polis i nödsituation: 112
Brandkåren/Räddningstjänsten: 0222-51 56 82, 103 80
Polis i övriga fall: 114 14
Jour: vatten och avlopp: 070-651 45 87

Landstingets sjukvårdsupplysning :
Ring din familjeläkare dygnet runt : 021-17 66 40
Nationell sjukvårdsupplysning: 1177 eller 1177.se
Nationellt informationsnummer: 113 13
Giftinformationen: 08-33 12 31

Nödsituation
Ring 112

Numret 112 går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån, även om du ringer från en mobiltelefon. En larmoperatör tar emot telefonsamtalet och larmar alla typer av räddningsorgan. Larmet går till ambulans, brandkår, polis, flyg- och sjöräddning och kan koppla dig till giftinformation, jourhavande läkare etcetera.

Tänk på följande när du ringer:

  • Tala utförligt om vad som har hänt.
  • Tala om vem du är och varifrån du ringer.
  • Tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer.

Första hjälpen
Det är de första minuterna efter en olycka som är avgörande för om den skadade kommer att överleva och hur allvarliga följderna av olyckan blir.

Några råd:

  • Behåll lugnet.
  • Om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen.
  • Fördela arbetsuppgifterna.
  • Ge första hjälpen.
  • Varna andra som kan utsättas för fara.

Nationellt informationsnummer 113 13
Till 113 13 kan allmänheten ringa och få information vid allvarliga olyckor och kriser. Numret stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra myndigheter.