Systematiskt brandskyddsarbete

Hur kommer jag igång med brandskyddsarbetet?
Det är viktigt att inte rusa fram utan lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter er verksamhet, oavsett på vilken nivå brandskyddsarbetet befinner sig.

Följande steg kan därför vara ett lämpligt sätt:

  1. Utse brandskyddsansvarig
  2. Tilldela resurser befogenheter
  3. Upprätta en handlingsplan
  4. Dokumentera
  5. Kontrollera/följ upp

Som en vägledning har Räddningstjänsten tagit fram två fiktiva exempel, nedladdningsbara i Wordformat.

Räddningstjänsten har även tagit fram generella checklistor att använda vid egenkontrollen av brandskyddet.

Observera!
Dokumentationen är viktig som ett stöd i arbetet, men det viktigaste är att leva efter dokumentationen och verkligen utföra egenkontrollerna samt revidera och följa upp brandskyddsarbetet som beskrivs. Först då kan det kallas ett systematiskt brandskyddsarbete.