Ekonomi

Budgeten i Skinnskattebergs kommun är en flerårig plan som visar hur mycket pengar som kommer in och vad pengarna ska användas till.

En stor del av kommunens pengar kommer från den skatt som invånarna betalar. År 2020 sänktes kommunalskatten till 22,46 % (från 22,51 %). Kommunalskatten är oförändrad 2024 och det är Kommunfullmäktige som beslutar om nivån som medborgarna ska betala.

Budget 2023 beslutades av Kommunfullmäktige 2022-12-19 och är fördelning av resurser mellan kommunens olika nämnder och sektorer. Bland de viktigaste välfärdstjänster som pengarna ska räcka till är förskola, skola, vård och omsorg och äldreomsorg. Inför varje år ändras kommunens budget.

Vissa kommunala verksamheter får in pengar genom avgifter och taxor och resten av pengarna kommer bland annat från statliga bidrag. Vissa statsbidrag får bara användas inom särskilda utpekade områden medan andra är generella.

Uppföljningar av ekonomin och verksamhet sker fyra gånger per år och i årsredovisningen ges en sammanfattning av senaste året.