Ekonomi

Målet med ekonomihanteringen är en god kommunalekonomisk hushållning. Detta är en förutsättning för att få ett handlingsutrymme där vi kan möta framtida, för medborgarna, angelägna satsningar.

Budgeten är ett viktigt styrinstrument där våra politiker anger den strategiska inriktningen för kommunens verksamhet. Som grund för budgetarbetet och den ekonomiska uppföljningen finns en fastställd planerings- och styrprocess.