Fullmäktiges valberedning

Ledamöter:
Ordförande: Vanja Leneklint (L)
Vice ordförande: Anette Sjöblad (SD)
Kristina Bergstedt (L)
Roger Ivarsson (S)
Fredrik Skog (V)

Ersättare:
Mazhar Aslan (S)
Jonny Emtin (SD)
Rolf Andersson (C)
Anita Carlsson (L)
Helena Cederberg (V)