Miljö och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden består av tre ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Eric Zillén (L), ordförande
Kent Lignell (SD), vice ordförande
Klaus Jesse (S)

Ersättare
Vakant
Pekka Partanen (S)

Miljö- och byggnadsnämnden har myndighetsutövning enligt en omfattande miljö- och bygglagstiftning och beslutar i ärenden inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.