Miljö och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Anders Jacobsson (S), Ordförande
Klaus Jesse (S), vice ordförande
Kent Lignell (SD)
Bo Öberg (M)
Eric Zillén (L)

Ersättare
Kent Abrahamsson (V)
Rolf Andersson (C)

Miljö- och byggnadsnämnden har myndighetsutövning enligt en omfattande miljö- och bygglagstiftning och beslutar i ärenden inom plan- och byggväsendet samt miljö- och hälsoskyddsområdet.