Information vid kris & olyckor

vmatuta2

Vid en svår olycka eller kris är det viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer, vad ansvariga myndigheter gör och hur du själv bör agera. Myndigheter blir allt bättre på att snabbt informera allmänheten vid olika händelser. Du som privatperson har också ett ansvar att följa med i händelseförloppet och hålla dig välinformerad, här nedanför vill vi upplysa dig om några sätt.

Så får du information under en kris
  • Facebook: Vi använder Skinnskattebergs kommuns Facebooksida för att informera om det vi vet och om det till exempel är något vi vill att du ska göra för att skydda dig under händelsen.
  • Webbplatsen: Vi använder också kommunens webbplats, www.skinnskatteberg.se, för att informera om en eventuell kris eller samhällsstörning.
  • Radio: SR P4 Västmanland, 100,5 MHz, är din viktigaste kanal när Internet inte fungerar. Lyssna på radion för löpande information.

VMA: Sveriges Radio P4 är nationell beredskapskanal. Via nyhetssändningarna får du regelbunden aktuell och lokal information. VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, ges i Skinnskattebergs kommun via Sveriges Radio P4 och kan då bryta ordinarie sändningar. Du kan också få ett VMA i centralorten Skinnskatteberg via utomhussignal “Hesa Fredrik”.

Varningssystemet testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.

Om du laddar ner appen Krisinformation från MSB till din Smartphone kan du ta emot VMA-meddelande som push-notiser. Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i ett visst område.

Gör så här när du hör VMA-signalen:
  • Håll dig inomhus,
  • stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar,
  • besök vår webbplats eller lyssna på radio för att få mer information (främst P4 Västmanland 100,5 MHz).

När faran är över sänds en 30 sekunder lång signal. Vi testar varningssystemet fyra gånger om året: klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.


krisinformation.se:
 en webbplats där man snabbt kan få tillgång till information från olika myndigheter före, under och efter en kris.

113 13: ett nationellt informationsnummer. Hit kan du ringa för att få information vid olyckor eller kriser i samhället exempelvis vid epidemier, naturkatastrofer eller trafikolyckor. Du kan även lämna information om en pågående händelse.

Informationsplatser

Alla kommuner är skyldiga att nå ut med viktig information till medborgarna vid en allvarlig händelse. Dagens moderna samhälle är väldigt beroende av elektricitet, I Skinnskattebergs kommun har vi därför förutbestämda informationsplatser dit du kan vända dig om telefoner och Internet slås ut.
Informationsplatserna är:

– Hemgården i Skinnskatteberg
– Förskolan i Riddarhyttan
– Förskolan i Färna

Se platserna utpekade på karta här.

Ditt ansvar
  • Vi har alla ett ansvar för vår egen och andras säkerhet under en kris. Räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor.
  • Det är lätt att rykten sprids vid en allvarlig händelse. Sök information hos tillförlitliga källor och undvik att medverka till ryktesspridning.
  • Se till att du kan lyssna på radio vid ett elavbrott, via en bilradio eller batteri-/ solcellsdriven radio.
  • Använd larmnumret 112 enbart vid nödlägen.