Samordningsförbundet Västmanland

Samordningsförbundet Västmanland
Samordningsförbundet Västmanland är en arena för gemensamma beslut, finansiering och utvecklingsarbete inom rehabiliteringsområdet för kommunerna i länet, Region Västmanland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Genom en enklare och mer effektiv organisering av gemensamma rehabiliteringsinsatser hoppas vi tillsammans nå målet att individer med behov av stöd från flera myndigheter ska få de bästa förutsättningar för ett självständigt och gott arbetsliv.

Samordningsförbundets webbplats.