Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att utse och utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn skall överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de mest sårbara i samhället såsom barn under 18 år, samt personer som på grund av sjukdom eller av annan anledning har en god man eller förvaltare. Verksamheten styrs i första hand av föräldrabalken.

Elisabeth Åberg (L), Ordförande
Marianne Thungren (S), vice ordförande
Lill Karlsen (oberoende), Ledamot
Barbara Laaksonen (S), Ersättare
Solveig Hammarström (L), Ersättare

Kontakt
Elisabeth Åberg
Tel: 0222-51 56 56
Mobil: 070-209 17 63
e-post: elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se