Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens uppgift är att utse och utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn skall överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de mest sårbara i samhället såsom barn under 18 år, samt personer som på grund av sjukdom eller av annan anledning har en god man eller förvaltare. Verksamheten styrs i första hand av föräldrabalken.

Ledamöter
Elisabeth Åberg (L), ordförande
Anette Sjöblad (SD), vice ordförande
Marianne Thungren (S)

Ersättare
Vanja Leneklint (L)
Sabine Thungren (S)

Kontakt
Elisabeth Åberg
Tel: 0222-51 56 56
Mobil: 070-209 17 63
e-post: elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se