Fokus Skinnskatteberg

Fokus Skinnskatteberg

Fokus Skinnskatteberg är en digital plattform med information om Skinnskattebergs kommun där invånare, företagare, föreningsaktiva, organisationer och intresserade ska kunna finna vägar att kroka arm för ett attraktivt Skinnskatteberg.  

Skinnskattebergs kommun har under våren och hösten 2020 arbetat fram ett kunskapsunderlag som beskriver, både på ett djupt och mångfacetterat sätt, läget i Skinnskattebergs kommun. Utifrån kunskapsunderlaget kan man se att Skinnskattebergs kommun är en kommun med starka varumärken och företag, tillväxt i turismnäringen, och har en mycket god äldreomsorg. Men, man kan även se en kommun med ett vikande befolkningsunderlag där nästan var tredje invånare är över 65 år och detta bidrar till en hög försörjningskvot. Genom underlaget återfinns även låga folkhälsotal, psykisk ohälsa hos unga och en klassning som en idrotts-svag kommun. För att Skinnskattebergs kommun ska få en bestående och uthållig positiv utveckling är kommunen beroende av att alla involveras och tillsammans bidrar till detta arbete. Tillsammans skapar vi förändring.   

Som ett led i det arbetet har Skinnskattebergs kommun tagit fram den digitala plattformen Fokus Skinnskatteberg som är kommunens kunskapsunderlag digitaliserat. Plattformen är tänkt att fungera som en kanal där kommunen årligen kommunicerar ut viktiga aspekter kring vad som händer i världen, Sverige, närområdet och i Skinnskatteberg och hur detta sedan kan komma att påverka Skinnskattebergs kommun. 

Fokus Skinnskatteberg är tänkt att fungera som en informationskälla för både medarbetare inom kommunen, invånare, företagare, föreningsaktiva, organisationer och intresserade. Plattformen ska arbeta för att alla ska ha samma kunskapsbas om nuläget så att alla tillsammans kan hjälpas åt att komma med bra förslag och lösningar för kommunens framtid. Plattformen skapar även en bra inblick i hur kommunen arbetar och ökar transparensen.  

Surfa in på www.fokusskinnskatteberg.se här!