Avfall

Från den 1 november 2015 har Skinnskattebergs kommun lämnat över avfallshanteringen till VafabMiljö. Information om avfall och återvinning finns på VafabMiljös webbplats www.vafabmiljo.se

Du kan även kontakta VafabMiljös kundservice
Telefon: 021-39 35 00
E-post: kundservice@vafabmiljo.se

Instruktioner för hämtning med sidlastare

  • Placera kärlet på rätt ställe.
  • Det måste vara fritt utrymme framför och ovanför kärlet.
  • Klipp bort grenar som hänger ovanför platsen där kärlet placeras på hämtningsdagen.
  • Vid sidan av och bakom kärlet måste det vara minst 0,5 meters fritt utrymme.
  • Ställ inte kärlet på trottoaren: det kan hindra tidningsbud och andra som behöver ta sig fram på trottoaren. Kärlet kan stå upp till 1,6 meter från körbanan.
  • Kärlet ska stå med handtaget inåt tomten och öppningen framåt.