Slamtömmning

Sedan den 2 september 2017 tar VafabMiljö Kommunalförbund över slamtömning från Skinnskattebergs kommun. På deras hemsida finner du mer information om slamtömning för dig som invånare i Skinnskattebergs kommun.