Taxor

Från den 1 november 2015 har Skinnskattebergs kommun lämnat över avfallshanteringen till VafabMiljö.
Information om avfall och återvinning finns på VafabMiljös webbplats www.vafabmiljo.se

Aktuell taxa finns att tillgå på kommunens hemsida eller på VafabMiljös hemsida.

Du kan även kontakta VafabMiljös kundservice
Telefon: 020-120 22 20
E-post: kundservice@vafabmiljo.se