Bostadsanpassningsbidrag

Om du har funktionshinder och behöver anpassa din bostad med olika tekniska lösningar för att underlätta vardagen kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Kommunen beslutar om bidrag efter prövning.

Vem kan få bidrag?
Bidrag lämnas till person med bestående funktionshinder. Nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder är exempel på bestående funktionshinder.

Vad ges bidrag till?
Anpassning kan göras för bostadens fasta funktioner och i anslutning till den bostad som skall anpassas.

Exempel på åtgärder inomhus

  • kök och badrum
  • breddning av dörrar
  • borttagning av trösklar
  • lyftanordningar och hissar
  • åtgärder på grund av synnedsättning
  • utrymmen för rehabilitering och funktionsträning

Exempel på åtgärder utomhus

  • räcken
  • ramper
  • el-rullstolsförråd

Det skall alltid finnas en direkt koppling mellan funktionshindret och den sökta åtgärden styrkt av intyg från läkare/terapeut. Likaså får det inte vara någon form av tillfälligt funktionshinder eller normalt bostadsunderhåll. För anpassningar krävs dessutom fastighetsägarens medgivande. När du flyttar till ny bostad är möjligheterna att få bidrag begränsade då man som funktionshindrad förväntas välja en bostad som inte kräver omfattade anpassningsåtgärder.

Bidragets storlek
Bidraget täcker skälig kostnad för åtgärderna.

Ansökan och intyg
Kontakta en arbetsterapeut som gör ett hembesök och ser hur du fungerar i bostaden. Hon/han skriver ett intyg som skickas till kommunen. Därefter får du en ansökan där du själv ansöker om vad du vill ha hjälp med.
Ansökan kan du ladda ner direkt om du klickar på Blanketter under rubriken Bygga och Bo. Du kan också kontakta Västra Mälardalens kommunalförbund: 0221-670 000  e-post: bidrag@vmkfb.se

Besök gärna portalen www.bostadscenter.se för mer information.