Marklov

Marklov kan krävas inom områden med detaljplan och om man schaktar eller fyller ut så att marknivån ändras mer än 0,5 meter.

För marklovsansökan krävs:

  • Blankett ”Ansökan om bygglov” (kryssa i rutan för marklov)
  • Situationsplan, skalenlig och måttsatt
  • Ritningar på marknivå före och efter
  • Kontrollplan

Eventuellt kan fler handlingar krävas.