Tobak och Alkohol

Sedan 2002 är butiker och andra försäljningsställen för tobaksprodukter som cigaretter, cigarrer och snus, skyldiga att anmäla detta till kommunen.För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske. Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem. Som alkoholdrycker räknas exempelvis vin, starksprit, sprit, andra jästa alkoholdrycker som cider.