Nätstation och transformatorstation

Handlingar som krävs:

  • Ansökningsblankett bygglov (ange även material och färg).
  • Situationsplan med mått till väg och eventuellt vattendrag.
  • Eventuellt större karta för att visa var på fastigheten platsen ligger.
  • Fasadritningar med mått.
  • Medgivande av fastighetsägare (avtal mellan parter godkänns).
  • Kontrollplan.
  • Eventuellt strandskyddsdispens.

Vid avvikelse inom och utanför detaljplan görs grannhörande.