LONA

Lona LogoNaturskyddsföreningen

Skinnskattebergs kommun har sedan 2021 drivet ett LONA-projekt för att främja levnadsförutsättningarna för pollinatörer. Vi har några testytor där olika åtgärder har gjorts. Testytorna finns markerade på kartan nedan. På testytorna har vi gjort arbeten för att göra marken magrare så att ängsblommor får de bästa förutsättningarna och kan ge en lång blomningssäsong som kan vara till nytta för insekters födosök och ger både insekter och människor möjligheten att under en lång blomningssäsong njuta av allt från den tidiga vårblommor till sena Blåklockor och Färgkulla. De blommor vi har sått är sådana som ska kunna fröså sig själva och sprida sig på ett naturligt sätt som gör att ängarna blir större ju mer åren går.

Den skötsel vi har gjort på testytorna hittills är att slå det gräs som finns och transportera bort gräset för att det inte ska ligga kvar som gödning. Vi har även låtit brandkåren elda upp gräs för att på så sätt göra marken magrare. Vi har spridit ut lite sand på testytorna och kommer att sprida ut mer för att göra jorden lättare och mer anpassad för den fröblandning vi har sått och kommer att så mer av.

LONA står för LOkala NAturvårdssatsningen och är ett bidragsprogram där Naturvårdsverket stödjer olika typer av projekt som syftar till att bevara och stärka naturen och göra den mer tillgänglig. Det går att få upp till 50 – 90 % av kostnaderna i bidrag beroende på typ av projekt. Kommuner gör en ansökan till Länsstyrelsen och Länsstyrelsen gör en bedömning av projektet och om det får godkänt betalar Naturvårdsverket ut bidraget. Inom LONA finns det vissa värdebegrepp som projekten ska syfta till att uppfylla. Tillgänglighet, lokalt engagemang och tätortsnära natur. Tillgänglighet syftar till att alla ska kunna delta i samhället och att naturen ska vara tillgänglig. Lokalt engagemang är ett värdeord för att LONA ska kunna ge lokala intressegrupper ett sätt att förverkliga sina idéer tillsammans med kommunen. Tätortsnära natur är nära kopplat till tillgänglighet, och är med för att det ska finnas attraktiv natur i tätortsnära lägen som så många som möjligt ska kunna ta sig till.

Det projekt som Skinnskattebergs kommun driver tillsammans med Skinnskattebergs Natur- och Miljöskyddsförening är inriktat mot vilda pollinatörer och att förbättra deras livsmiljö genom att erbjuda dem en mängd blommor som ger en lång blomningssäsong och därmed ökade möjligheter att hitta föda. Några av de växter du kan hålla utkik efter på våra testytor är bland annat Prästkrage, Kornvallmo, Åkervädd, Backnejlika, Blåklint och Gulmåra som är några av växterna i den fröblandning vi använt oss av. Det finns även ett antal naturligt förekommande växter som gynnas av de åtgärder vi genomför för att skapa en bättre ängsmiljö. De befintliga växterna Ängsklocka Humleblomster, Midsommarblomster, Prästkrage och Hundkäx är ett vackert inslag på ängarna och de insatser vi gör gynnar även dem och deras möjligheter att öka i mängd. Där hittar du också den rödlistade Skogsklockan som växer i vägkanten.

LONA – Pollineringsprojekt (naturvardsverket.se)

Se projekt (naturvardsverket.se)

Södra Ringvägen                                                       Aspebäcken och Strandpromenaden

Karta LONA Södra RingvägenAspebäcken och Strandpromenaden