Kommunens kontonummer

Bankgironummer för avgifter, OCR: 813-2227
Används för inbetalning av avgifter för vatten/avlopp, renhållning och barnomsorg; med optisk inläsning av OCR-sträng.

Bankgironummer för avgifter, OCR: 666-3066
Används för inbetalning av avgifter för vård och omsorg; med optisk inläsning av OCR-sträng.

Bankgironummer för avgifter, OCR: 278-6432
Används för inbetalning av hyror; med optisk inläsning av OCR-sträng.

Bankgiro: 790-0756
Används för övriga inbetalningar som saknar OCR.

Plusgiro: 1 47 30-6
Används om bankgiroinbetalning inte är möjlig. Ange ändamål och/eller räkningsnummer.

Swish: 123 401 50 38