Mål 2019-2022

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 mars 2019 fastställdes nya kommunövergripande mål. Här kan du läsa om Skinnskattebergs kommuns övergripande mål, vision och värdeord.

Vision

Skinnskattebergs kommun ska i en global värld växa genom att lokalt vara en attraktiv kommun att leva och verka för både människor och företag.

Värdeord Skinnskattebergs kommun

  • Kompetenta
  • Förtroendefulla
  • Engagerade
  • Tydliga

Skinnskattebergs kommuns övergripande mål 2019-2022