Val till Europaparlamentet 9 juni 2024

Val till Europaparlamentet 9 juni 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. För att rösta ska du ha fyllt 18 år, vara medborgare i Sverige eller i ett EU-land och vara eller ha varit folkbokförd i Sverige. Det går att rösta i förtid, med bud eller från utlandet

Här hittar du mer information kring hur du gör för att rösta i Skinnskattebergs kommun.

Vallokalerna Skinnskattebergs norra (Hemgårdens samlingssal) och Skinnskatteberg södra
(S:t Davidsgården) hålls öppna kl. 08.00-21.00

I Riddarhyttan (Gymnastiksalen) och i Hed (Hedgården) hålls röstmottagningen öppen
kl. 10.00–16.00. Om du ska rösta här måste du ha med dig röstkortet.

Vill du förtidsrösta gör du det i Kommunhuset, Skinnskatteberg, måndag-fredag kl. 08.00-16.30, lördagar-
söndagar kl. 10.00 -12.00 samt valsöndagen kl. 08.00-21.00. Om du ska rösta här måste du ha med dig
röstkortet.

Om du behöver nytt röstkort, kontaktar du kommunkansliet.

Kommunkansliet
tel. 0222-51 55 50, kommun@skinnskatteberg.se

För dig som inte för egen hand eller med hjälp av anhörig eller annan person kan ta dig till
vallokal eller röstningsmottagning på valdagen, erbjuder kommunen s.k. valskjuts. Beställning tas emot av kommunkansliet senast fredag 7/6 kl. 14.00.

Du som på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till en vallokal eller ett röstmottagningsställe får om du begär det lämna dina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare. Om du behöver hjälp av de ambulerande röstmottagarna kontaktar du kommunkansliet på tel. 0222-51 55 50.

Räkning av förtidsröster enligt 12 kap. vallagen, äger rum i Stora sammanträdesrummet,
Kommunhuset, onsdagen den 12 juni med början kl. 10:00.

Har du frågor kring valet och röstningen, vill beställa nytt röstkort, valskjuts eller ambulerande röstmottagare, är du välkommen att ringa till kommunkansliet.
På valsöndagen den 9/6 når du det särskilt upprättade valkansliet kl. 08.00-21.00.

Kontakt EU-val

Valkansliet
Eric Zillén

OBS 

Vi vill informera er om att det tyvärr har uppstått ett tryckfel i det senaste numret av vårt kommunala informationsblad (sommarnumret 2024). Detta har resulterat i att fel annonser för EU-valet 2024 har inkluderats i bladet.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär eller förvirring som detta kan orsaka.
Du finner det redigerade informationsbladet digitalt på kommunens hemsida via denna länk:
OBS