Djur- och djurhållning

Sedan den 1 januari 2009 har länsstyrelsen tillsynen över djurskyddet i hela Västmanlands län. Denna tillsyn ska förhindra att djur som är i människors vård behandlas illa.

Har du frågor om djurskydd kan du vända dig till länsstyrelsen. Djurhållning kan dock ibland leda till störningar för omgivningen och där har bygg- och miljönämnden ett tillsynsansvar.

Viss djurhållning, som kan vara störande för omgivningen, är tillståndspliktig; det vill säga att du måste ha tillstånd för att hålla djuren. Ibland kan även vilda djur förkomma i sådan mängd att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida.

Följ länken: http://www.lansstyrelsen.se/Vastmanland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/djurhallning/Pages/default.aspx?keyword=djurh%C3%A5llning