Nedgrävning av sällskapsdjur

Nedgrävning av döda sällskapsdjur är tillåtet. Nedanstående anvisningar måste dock följas.

  • Nedgrävning ska ske på sådant djup att tama och vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Detta innebär att djurkroppen bör placeras ca 1 meter under markytan.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattennivå under året bör vara minst 1 meter.
  • Kroppen bör inte grävas ner nära egen eller grannars dricksvattentäkt. Säkerhetsavstånd på mellan 10 och 50 meter beroende på djur bör uppfyllas.
  • Kroppen bör även placeras nedströms eventuell vattentäkt.
  • Kroppen bör inte grävas ner nära sjö eller vattendrag. Säkerhetsavstånd på mellan 10 och 50 meter bör uppfyllas.

Vid osäkerhet kontakta gärna miljö- och byggnadskontoret för diskussion om lämplig plats.

Det finns ingen kommunal begravningsplats för sällskapsdjur i Skinnskattebergs kommun.